Valtavaara

Alue on edustava lakimetsien, rinnesoiden ja lettojen muodostama maisemallisesti upea vaarakokonaisuus. Suoalueen metsät ovat pääasiassa paksusammalkuusikoita. Jonkin verran on rehevämpiä pohjansinivalvattijuotteja, lehtomaisia kankaita ja lehtoja. Vaarojen lakiosien matalat kuusi-koivu-sekametsät ovat hyvin kitukasvuisia. Lakiosien tunturilajisto on leveysasteeseen nähden hyvin edustavaa. Lahopuuta alueella on vaihtelevasti: parhailla paikoilla melko runsaasti, mutta esim. suuri osa Valtavaaran länsirinteen juuren rehevästä kuusikosta on lähes lahopuutonta. Järeitä haapoja on paikoin kohtalaisesti. Paikoin esiintyy myös runsasravinteista alustaa vaativaa lajistoa. Metsiensuojelullinen merkitys on alueen pienestä koosta huolimatta kohtalainen johtuen lajiston monipuolisuudesta.

Valtavaara on vanhastaan tunnettu mm. läntisen Euroopan "varmimpana" sinipyrstöpaikkana. Alueella on tyypillisiä "etelävuori"- kallioita, joilla kasvaa Suomessa ainutlaatuinen pohjoisten ja eteläisten lajien sekoitus. Porontimajoen kanjoni on uhanalaisine lajeineen tyypillinen kuusamolainen rotkolaakso.

Valtavaaran laella on autiotupa, missä on mahdollista yöpyä ja saada kosketusta Lapin erämaahan. Näkyy kuvassa aivan huipulla.

 Porontimatuvat

Lähetä sähköpostia | Send E-mail | Skicka e-post


© Porontimatuvat 2014
17.12.2014
© Getnet Oy 2009